Blogs Blogs

di dai buot

di tieu buot va co mu o nam gioi la chung benh gi? Tieu tien buot va co mu chua tri o dau tot? Cung xem cac chuyen gia cua phong benh chuyen khoa nam bac giang nhac gi o day nhe.

di dai buot va co mu o phai manh la hien tuong khong hiem gap the nhung khong it truong hop chua hieu ro ve benh nay can thiet phai con coi nhe va coi nhe.

Co nhieu nhan to gay hien tuong tieu buot di kem ra dich mu. Tuy vao cac truong hop benh nhan ma yeu to gay ra chung benh cung khac nhau.

dan ong can thiet phai chu y Mac du nguyen do la nhu nao khi thay ban than gap phai di tieu buot va ra mu cung can ngay lap tuc di kham benh hoac hoi y kien cua cac bac si chuyen khoa tai day de biet giai phap khac phuc tam thoi.

Tieu buot va co mu o dan ong la mac phai gi?

Hien tuong tieu buot va co mu o nam gioi kha nhieu dan ong gap phai hay co dau hieu la dau buot khi tieu tien, cam giac nhu mac phai kim cham va co mu dao thai ra. Co nguy co thay dich mu bai tiet ra theo nuoc giai thuong hay sau sau khi tieu.

Tuy vao cac bieu hien cu the ma xac dinh tac nhan gay ra hien tuong tieu buot va co mu o dan ong. Neu ban dot nhien gap phai tieu buot thi rat co kha nang day chi la dang viem nhiem thuong thi. Thay the nhung neu nhu dau hieu nay tiep dien lien tuc va trong mot khoang thoi gian dai thi cuc ky co nguy co la do cac chung benh nguy hiem.
Tieu buot va co mu o nam gioi co the la dau hieu cua cac kham nam khoa va can benh xa hoi nguy hiem ma neu khong duoc dieu tri kip thoi co nguy co gay nen thuong ton cho cong dung cua duong nieu dao. Da phan phai manh mac phai tieu tien buot co mu la do mac cac benh o nam gioi thuong hay chung benh xa hoi sau day:

lau mu

nguyen nhan gay ra benh lau la do song cau khuan gay nen. Khi khong may mac phai chung benh nay phai manh pho bien co cac bieu hien khong giong di kem nhu: dau don buot khi di tieu tien, co mu tai dau "cau be" nhat la vao cac ban sang, xuat hien cac not nho li ti tai "cau nho", dau don khi "lam tran",…
yeu to gay nen benh lau chinh la do thoi quen "yeu" tinh duc khong lanh manh gay ra. Neu nhu khong may gap phai can lau mu nen duoc chua kip thoi de lam giam chung benh gay ra hau qua va kho tri, de lay truyen cho doi tac.

viem nieu dao

Khi mac phai tieu buot va co mu o phai manh kha nang cuc ky cao co nguy co la do viem nieu dao. Day la co quan de bi viem nhiem vi chung dan tinh dich va nuoc giai ra ben ngoai co the. Nguyen do gay benh viem nieu dao co the la do lau cau khuan,, e-coli, herpes simplex (HSV-1 va HSV-2),…

Khi mac phai benh viem nieu dao phai manh se thay co hien tuong tieu rat nhieu, tieu gap, ngua ngay, dau o "cau be", tieu tien kho, co chat nhay o "cau nho", dau don khi "yeu", ngua rat o nieu dao, ong dan tieu, nong rat khi di giai,…

viem bang quang

bong dai la bo phan quan trong trong co the thanh phan co nhiem vu chua nuoc tieu. Benh viem bang quang la benh cuc ky pho bien chiem toi 50% cac can benh viem nhiem duong nieu dao. Benh viem bang quang cuc ky nguy hiem neu khong chua som co kha nang gay nen than hu, dai be than,…

Khi mac benh viem bang quang nguoi mac benh pho bien co trieu chung tieu buot va co mu o phai manh, Ben canh do con co cac trieu chung cong voi nhu tieu co mui hoi, tieu thay mau, di dai neu de lau hon thuong thi nhung ma moi lan nuoc tieu chi bai tiet ra it,…

Viem, ap xe tien liet tuyen
benh nay pho quat o nam gioi trong do trung nien va nguoi gia khi tien liet tuyen nhiem trung co kha nang do vi khuan gay. Benh tien liet tuyen co the khong anh huong truc tiep toi sinh mang tuy vay lai co the la nhan to gay benh vo sinh, hiem cham.
Cac bieu hien cung voi cua can benh thuong hay la sot cao, met moi, nuoc giai lan mau, tieu kho, tieu rat, tieu qua nhieu lan ke ca buoi toi, tieu ra mu, dau don buot khi xuat tinh,…

Viem mu be than

Viem dai be than thuong hay viem be than la hien tuong nhiem khuan cap dac diem o mieng sao tren. Co kha nhieu tac nhan gay ra hien tuong nay va can phai duoc chua tri cang kip thoi cang tot de lam giam than yeu cap neu nhu khong tri thoa dang.

Do vi khuan Chlamydia

Day la dang vi khuan gay nen cac can benh nhu viem nieu dao, viem bang quang, viem tuyen tien liet va cac can benh nhiem trung khong giong. Chung benh Chlamydia chua khong khong de tuy vay neu nhu khong dieu tri som, tan goc chung benh co nguy co de lai cac hau qua nguy hiem.
Ben canh do co nguy co xuat hien hien tuong tieu buot va co mu con do cac kieu vi khuan khong giong nhu: Candida, Trichomonas, Ecoli, … Cac dang vi khuan nay co nguy co gay benh viem tuyen tien liet, bi viem bang quang, benh viem nieu dao,…

Tieu buot co mu o nam gioi can thiet phai chua nhu the nao?
Khi mac phai hien tuong tieu buot va co mu o nam gioi ban can thiet phai duoc kiem tra va tri cang kip thoi cang tot. Tieu buot va ra mu co qua nhieu con duong gay Do vay can duoc kiem tra de tim duoc yeu to gay nen chung benh va co huong chua tri moi co hieu qua cao.
nguoi benh nen toi cac khu vuc chuyen nam khoa tin cay hay cac phong kham da khoa co tieng de tri benh nay. Mat khac nguoi benh cung nen kiem tra va lam cac xet nghiem co cam giac muc do benh.

benh lau dieu tri bang bien phap hoi phuc viem nhiem he bai tiet nieu gen DHA

“Ki thuat khoi phuc viem nhiem nieu dao - gen DHA” cua trung tam y te Kinh Do Bac Giang la ki thuat cao tren thay the gioi hien nay trong viec tri khuan lau. Hien nay ky thuat nay dang duoc dung tai cac trung tam y te cao cap o cac co so phat trien nhu Ha Noi, Ho Chi Minh, tot nhat ro ret trong chua tri lau, khong tai di tai lai hoac bien chung benh lau mu.

Tu khi duoc ung dung chua toi nay, no da tung chua khoi hoan toan cho qua nhieu nguoi benh. Giai phap nay co nhung uu diem nhu sau:

Ki thuat phuc hoi viem nhiem nieu dao - gen DH Dua vao viec tim hieu phan tich khao chung lau nam ve khuan benh lau di kem phuong phap hien dai. Nho do viec tri ngay cang khoa hoc voi dac diem sinh ly o bien the moi cua khuan lau mu, moi quan he mat thiet den cac dac tinh gay chung benh cua vi rut, giai quyet nhuoc diem trong lieu phap chua tri truyen thong.

dung cac thiet bi nhap khau cao cap: may kiem tra sinh hoa tu dong Apei cua My, he thong kiem tra vi sinh vat chung benh - DNA , may phan tich huynh quang mien dich va dau doc microplate. Tien hanh phan tich nghien cuu dinh luong dinh dac tinh chinh xac toan dien. Tu do tien hanh tri phu hop dung muc tieu de tieu diet khoi han dung khuan benh lau.

dieu tri Can cu vao dien hinh khong giong nhau cua song cau khuan lau va bien the moi cua khuan benh lau, phong chong tai phat va pha vo ket cau bien the moi cua khuan lau, phong tranh su tai hoat dong cua lau cau khuan tu goc.
tri nhung song tranh tac hai va cac benh di kem: phoi hop Mat khac giua ki thuat khoi phuc viem nhiem nieu dao - gen DHA va bien phap bien chung tinh hoa trong Dong y, thuc hien tri ca bien chung va cac benh kem theo, dieu tri toan dien cac dang benh gay nen ton thuong.

 

thuc hien chua tri toan dien, tong hop, co doi ngu doi voi su khuech tan viem nhiem va cac tac nhan gay nen can benh ben trong co the. Dieu chinh chuc nang mien dich cua co the va phuc hoi chuc nang sinh ly cua cac to chuc mo.

phong kham Kinh Do Bac Giang tuan theo theo quy chuan chua lieu moi la “ dieu tri can benh dac dieu tri, chan lieu 1 cach chuyen khoa chuyen gia, phuc vu chuyen nghiep”. Luyen tap trung cac chuyen gia chat luong, chuyen nghiep trong nganh ve khao sat va chua cac can benh, lay cac thiet bi uy tin de chan lieu chung benh. Dam bao dac tinh chuyen nghiep trong chua va dac diem quy pham tu moi khia canh de bao dam chua tri hieu qua.

viem nieu dao - dieu tri bang bien phap ZD-2018
Theo cac chuyen gia tai phong kham Kinh Do, hien tai co nhieu phuong phap tri benh viem nieu dao. Nhung ma, cac giai phap truyen thong con khong it giam thieu nhu: vi khuan khang khang sinh, nhiem trung sau chua,…

co so y te da khoa Kinh Do tu hao la co so y te di dau trong viec ung dung phuong phap dieu tri benh viem nieu dao doi voi cach ZD–2018. Nham dieu tri khoi hoan toan yeu to gay nen can benh va giup can benh khong tai phat.
cong nghe co bon uu diem vuot troi vuot xa cac giai phap truyen thong nhu:

tri toan dien: khoi phuc tong the, dua tren thuyet dieu duong, lay thuoc Dong y. Co tac dung giam viem bai doc, phuc hoi chuc nang, tri ca trieu chung va nguyen do gay chung benh. Ben canh do thuc day tuan hoan mau he sinh duc, tang len suc de khang, kho khan tai di tai lai.

chua khoi hoan toan benh: Tuy vao con duong, dau hieu, so luong vi khuan, su khong giong biet cua cac ca the, ket hop ket qua thu nghiem phan ung khang sinh doi voi co the. Cac chuyen gia chuyen khoa se chon lua ra phuong an chua hop ly. Xu ly tat ca nhan to benh, va tieu diet vi khuan. Ky thuat co the chong lai viec lam dung khang sinh dan den nhon thuoc.
chua tri bang nhiet sieu vi: Tao hieu ung truong trong mo sau, o nhiet do 45-50 do co the giet vi khuan trong 15-20 phut. Khong nhung diet tru vi khuan ma con diet tan can nguyen. Phong tranh nguon benh quay tro lai, thuc day luu thong mau, mang lai cac dang khang sinh tot nhat cao. Giup cho phuc hoi ton thuong, tieu diet vi khuan khang nhiet do cao va Mat khac tro nen tac nhan mien dich.
rua ray nieu dao: Bang giai phap lay luc manh day thuoc khang sinh tiep xuc truc tiep den niem mac be mat nieu dao. Tac dong vao phan mang can benh, diet vi khuan, tien hanh thong nieu dao. Mat khac khien ngung dau, giam sung viem, rua sach phan trong nieu dao, sat trung.
iem bang quang chua bang doi ngu dieu tri quang hoc CRS

he thong quang dan CRS mau chong tri triet de khoi han doi voi mot so uu diem nhu:

 

phat hien can benh chu yeu xac: lay he thong tham kham gen vi khuan, vi-rut bang chip dien tu co the kiem tra chinh xac tat ca vi khuan, vi rut gay ra benh, giam thieu muc do cam thay thieu sot hoac chan doan sai.

 

chua theo nguon goc, diet tru tat ca vi khuan: tri dung vao o chung benh, nang so luong sieu dan dac biet ngay lap tuc phat huy cong dung buc xa nang so luong cao, tieu diet tat ca vi khuan gay ra benh, bai tru doc to.

 

kiem soat thong minh, an toan hieu qua: Dua ra quy trinh tri phu hop cho moi nguoi mac benh dua theo the trang khong giong nhau o moi co the. Doi ngu kiem soat thong minh co nguy co kiem soat tat ca qua trinh tri, an toan khoe manh, thoi gian dieu tri ngan, khoi phuc nhanh, tot nhat ro ret.

 

Dieu dao thai tat ca, it tai phat: ket hop voi ki thuat tang cao gen kich thich dong luc hoat dac tinh cua te bao mien dich co the, hoi phuc te bao bi thuong ton, dieu dao thai vi moi truong co the, tang len nguy co mien dich va tang cao nguy co khang chung benh cua co the.

 

benh viem tuyen tien liet tri bang lieu phap phan loai Alpha

De chung benh benh tuyen tien liet duoc chua tri ngay lap tuc, an toan va hieu qua thi cach ngoai khoa la su chon toi uu cho qua nhieu nguoi mac benh. Ngay nay, phuong phap uong tia Alpha dieu tri chung benh benh tien liet tuyen dat hieu qua cao va duoc rat nhieu benh vien ap dung.

 

giai phap nay Dua vao kha nang khong che cua vi phan dien tu, nho vao suc nong cua song ngan, song viba, song khong gian tang cao nhiet luong o vung gap phai viem nhiem, day manh tuan hoan mau, cai thien he mien dich va giup cho co the khoe manh.


Uu diem cua ky thuat Alpha

Qua trinh lam duoc quan sat truc tiep tren may dac diem, khong nen thao tac nham gay ton thuong tinh mach va cac day than kinh.
Qua trinh tri gan nhu khong gay ra dau.
nang cao tuan hoan cung nhu an toan cho nguoi benh.
Uc che kha nang chung benh tai di tai lai.
Tang kha nang mien dich, tang cao kha nang sinh ly cho phai manh
De viec chua tri tieu buot co mu duoc hieu qua benh nhan can phai duoc tham kham va tri som, khong tu tien uong khang sinh neu chua co chi dan cua bac si. Neu ban muon lay cac dang khang sinh nam hay thuoc khang sinh Dong y de chua tinh trang benh cua chinh minh thi can hoi y kien chuyen gia de duoc giai thich chua tri.


Ngoai viec chon lua dung lieu phap tri, nguoi benh khi muon qua trinh tri dai buot ra dich mu duoc hieu qua, an toan can luu y den mot vai cau hoi khac nhu:

can co che do sinh hoat phu hop, tuong doi nhieu hoat chat xo, giam thieu ap dung cac chat kich thich nhu ruou bia, thuoc la,
can thiet phai uong qua nhieu nuoc, khoang tam 2 lit nuoc moi ngay
rua ray bo phan sinh duc sach se lien tiep de khong nen vi khuan
can phai co chuyen phong the an toan, giao hop tinh duc khong ap dung bao cao su, khong quan he doi voi kha nhieu ban gai.

 

Dia chi chua tri tieu buot va co mu o dan ong tot va huu hieu

khong it benh nhan khi gap phai tieu buot va co mu hay coi nhe cho rang day chi la mot hien tuong thong thuong, co nguy co tu khoi va khong dang lo ngai. Thay song thuc te lai cho rang rang hien tuong nay co the tien trien rat lon hon neu nhu khong som kiem tra chua tri. Khi di kham ban cung can chon cac dia chi tin cay de tranh muc do tien mat tat mang.

 

Tieu buot va co mu xet nghiem o dau? Theo cac chuyen gia tai trung tam y te Kinh Do cho biet: ban can phai den cac benh vien dap ung duoc du cac tieu chuan nhu:

Duoc cap phep van dong boi So y te, co chuyen khoa benh o nam gioi, chung benh xa hoi
Co cac chuyen gia voi trinh do chuyen mon cao, kinh nghiem qua nhieu nam, gioi chuyen mon trong viec tham kham va loi giai chua cac benh dan ong, benh xa hoi
co so vat chat va tien nghi day du, may moc tien tien dat chuan
chi phi xet nghiem dieu tri chung benh duoc niem yet cong khai theo quy dinh ma So Y te dua ra
Phong phau thuat va phau thuat duoc vo trung can than dam bao an toan cho qua trinh chua tri
Viec chon lua mot co so y te chat luong khong chi giup ban bai tiet kiem muc phi ma con dam bao ve huu hieu dieu tri vi vay nen sang suot chon mot dia chi uy tin.
kho tieu la bieu hien dau, kho chiu hoac nong rat khi tieu tien. No thuong gap o nu gioi hon dan ong. O dan ong, no pho bien hon o mot vai thanh phan nam gioi nang tuoi hon mot so thanh phan nam gioi tre tuoi.

1. Nguyen nhan gay ra tieu khong de dang, tieu dau don
duoi day la mot vai nguyen nhan lam cho phu nu bi tieu dau, tieu kho:

1.1. Nhiem trung
Nhiem trung duong nieu dao (UTI) la mot trong nhung nguyen do hang dau gay tieu kho khan, tieu dau o phu nu. Nhiem trung co the dien ra o bat cu phan nao cua duong nieu dao, bao gom:
Than
Nieu quan (ong dan nuoc giai tu than den bang quang)
bang quang
Nieu dao (ong tu bang quang mang nuoc giai ra khoi co the)
Nhiem trung duong nieu dao hay duoc gay boi vi khuan xam nhap vao lo nieu dao qua nieu dao. Vi khuan tich tu o nieu dao khi cac chat thai khong duoc loai bo hoac bong dai khong duoc lam sach gay tinh trang nhiem trung. Muc do sung va kich thich do nhiem trung gay nen khien cho nu gioi gap phai tieu dau, tieu khong de dang, tieu buot va ket hop voi cam giac kho chiu.

mot vai nguyen do co the tien hanh tang lam tang hiem hoa mac nhiem trung duong tiet nieu, bao gom:

thuong tiep dien o cac chi em do ong nieu dao cua cac chi em ngan hon cua nam gioi
benh tieu duong: duong trong mau cao gay ra ton hai den vi tinh mach o than lam cho tac dung cua than gap phai suy yeu, co khi con co nguy co gay suy than
Tuoi tac: bi tieu thuong gap o mot vai doi tuong nang ne tuoi
chung benh ly su lien quan den tien liet tuyen gom benh tuyen tien liet va u xo tuyen tien liet co nguy co gay mot vai dau hieu nhu tieu kho khan, tieu buot, tieu nhat... O phai manh
Soi than: mot so nguoi mac benh gap phai soi than hay di tieu rat nhieu lan, moi lan di mot so luong nho. Neu soi than to gay nen tac nghen nieu quan dan den tieu khong de, buot
chi em phu nu mang thai: do ap luc anh huong vao tu cung cai thien, de nen vao duong nieu dao khien cho nuoc giai gap phai u dong, tao co hoi thuan loi cho vi khuan gay benh tien trien
Viem bang quang: vi khuan xam nhap vao khien nieu dao bi viem nhiem co kha nang lan den bong dai khien ban co cam giac dau don khi di giai va vung bung duoi bi cang tuc.
di kem viec gay ra tieu dau don, tieu khong de, cac bieu hien khac do UTI gay nen, bao gom:

Sot
nuoc giai co mui hoi va khong de chiu
nuoc tieu duc hoac thay mau
Tang tan so bai tiet nieu hoac tieu tien nhieu
dau suon
doi khi di tieu tien dau co nguy co moi quan he den nhiem trung am dao, vi du nhu nhiem trung nam men. Voi nhiem trung bo phan sinh duc nu, ban cung co nguy co tang dich tiet am dao va kem mui hoi.

Nhiem trung lay lan qua duong tinh duc cung co kha nang la nguyen do gay tieu dau, tieu kho, tieu buot o phu nu. Gom co cac tinh trang sau:
Mun rop sinh duc
can benh Chlamydia
benh da lieu
khong chi khien nguoi benh tieu dau, buot, nhung can benh nhiem trung lay lan qua duong tinh duc nay cung co kha nang gay ra cac trieu chung nhu:

ngua
Mun nuoc hoac vet loet do mun rop sinh duc
di dai that thuong
Tieu dau
thinh thoang di tieu tien dau don co the moi lien quan den nhiem trung bo phan sinh duc nu
1.2. Viem va kich thich
Mot loat cac thac mac khong giong co kha nang dan den tinh trang viem hoac kich thich lo tieu hoac co quan sinh duc, dan toi cac dau hieu dau khi di tieu. Ben canh yeu to do nhiem trung, mot vai nguyen nhan khac co kha nang khien cho ban di tieu dau, tieu kho, bao gom:

Soi trong duong nieu dao
Kich thich nieu dao do hoat dong tinh duc
viem bang quang ke, mot muc do gay nen boi bi viem bang quang
bien doi am dao moi quan he den giai doan man kinh
Cac van dong nhu cuoi ngua hoac di xe dap
nhay cam doi voi hoa chat trong cac san pham lien quan toi viec lay xa phong thom, giay lam sach hoac cac san pham khong giong nhu thut rua hoac duong chat boi tron...
phan ung phu cua nhung kieu thuoc khang sinh, duong chat bo sung va phuong phap chua
u buou trong lo sao
nhung loai thuoc khang sinh nhu khang sinh duoc lay trong hoa chua co kha nang gay ra viem bang quang
Sau khi xet nghiem va tham kham tong quan, bac si co kha nang yeu cau ban thuc hien cac tham kham khac nham nhan ra nguyen do gay ra cac trieu chung kho tieu cua ban de dua ra ky thuat chua phu hop.

De giup cho xac dinh tac nhan, bac si co kha nang hoi ban mot vai van de sau:

Tieu dau don, tieu kho bat dau dot ngot thuong hay tu tu
tiep dien mot lan hoac kha nhieu lan
Ban nhan ra dau khi bat dau di giai
Ban can hoi y kien cua bac si neu chung tieu dau don di kem nhung trieu chung duoi day:

Sot
di dai bat thuong
dau suon
Mau sac nuoc tieu bien doi
Mau trong nuoc giai
Mu trong nuoc giai
2. Tieu khong de dang, tieu dau don co gay nguy hiem khong?
De nhan biet chuan xac tac nhan gay nen benh, khi xuat hien cac chung tieu dau, tieu buot, tieu kho khan, ban can di kiem tra kip thoi. Can benh neu khong duoc nhan biet som co nguy co gay ra nhung he luy lon, chang han nhu:

tieu kho khan
Tieu dau don, tieu kho bat dau dot ngot thuong hay tu tu
Tieu dau, tieu khong de va cac dau hieu khac cong voi anh huong toi sinh hoat, cong viec lien tuc cua nguoi mac benh, gay ra mat ngu, met moi, buon ba, ue oai...
cong dung cua bong dai gap phai anh huong, tham chi co nguy co gay than hu
Neu tuyen tien liet gap phai ton hai trong thoi gian dai khong duoc tri se gay ra tac dong den tin cay tinh binh, co the gay ra suy nhuoc kha nang thu thai, hiem muon
Soi than, bi viem bang quang neu lau dan se gay ra hau qua nguy hiem, co the con de doa toi tinh mang benh nhan.
Khi thay thay cac trieu chung nhu tieu dau, tieu khong de, ket hop voi su mat can bang mau sac cua nuoc tieu....ban can thiet phai toi ngay cac phong kham uy tin de chan doan chuan xac nhan to gay nen can benh, tu do dua ra quy trinh dieu tri khoa hoc, hieu qua.

phong kham Da khoa Quoc te Vinmec la mot trong so cac trung tam y te khong chi giu gin uy tin chuyen mon voi he thong y bac si dau nganh, doi ngu trang thiet bi cach tien tien ma con noi bat voi dich vu kham, tra loi va chua tri benh toan dien, chuyen nghiep; khong gian tham kham tri chung benh van minh, lich su, an toan va tiet trung toi da.

Khach hang co kha nang truc tiep toi doi ngu Y te Vinmec tren toan quoc de kiem tra hoac goi dien hotline tai day de duoc ho tro.

dia chi dieu tri viem lo tuyen co tu cung tot?

can benh viem lo tuyen co tu cung neu khong duoc dieu tri kip thoi va dung lieu phap se de lai nhieu tac hai nguy hiem cho suc khoe, co khi con co nguy co gay ung thu co tu cung, vo sinh. Do do, khi gap phai benh nay, chi em can tim cho ban than mot dia chi chua viem lo tuyen co tu cung tot nhat o Do Luong Nghe An nham han che cac tac hai cua can benh.

tu van truc tuyen

lam sao de lua chon duoc mot dia chi dieu tri viem lo tuyen co tu cung tot?
chung benh viem lo tuyen co tu cung o chi em phu nu la benh viem nhiem phu khoa rat pho bien va cuc ky nguy hiem, khong nhung gay ra anh huong toi chat luong cuoc song va suc khoe ke chung ma con la mot trong so cac con duong gay nen benh vo sinh – hiem tre va ung thu co tu cung cho chi em chi em phu nu.

Viem lo tuyen co tu cung cung la mot trong so cac chung benh ly viem nhiem phu khoa co kha nang xuat hien tro lai cao, xuat hien tro lai nhieu lan neu khong duoc tri dung ky thuat va huu hieu. Boi vay, khi mac chung benh viem lo tuyen co tu cung thi toan bo chi em phu nu deu muon tim cho chinh minh mot dia chi tri viem lo tuyen co tu cung de tham kham va chua tri nham dam bao chat luong va yen tam hon.

Hinh anh viem lo tuyen co tu cung

Theo cac bac si giau kinh nghiem trong linh vuc san phu khoa, de biet viem lo tuyen co tu cung can phai chua o dau thi cac chi em can phai Tuy thuoc vao mot so tieu chi danh gia sau day:

Tieu chuan phap ly
Day la tieu chuan bat buoc ma chi em phu nu nen ban tam khi chon lua dia chi chua viem lo tuyen co tu cung. Trong thoi gian qua co khong it tinh huong chi em chua khong cho ket qua ma con “tien mat tat mang” su lien quan den cac benh vien hoat dong khong phep hoac trai phep. Theo do, phu nu can chon lua dia chi tham kham chua tri viem lo tuyen co tu cung tung duoc cap phep hoat dong boi Bo y te hoac So y te.

Bac si chuyen mon gioi
lua chon dia chi tri viem lo tuyen co tu cung co he thong y bac si chuyen khoa gioi, dat chuan theo quy dinh, co giay phep hanh nghe day du va huu hieu la mot vai bac si tai day co tuong doi nhieu nam kinh nghiem trong linh vuc kham benh va tri cac benh phu khoa.

Chu trong toi thiet bi may moc
Day cung la mot trong so cac tieu chi quan trong khi can ke nen chua viem lo tuyen co tu cung o dau. Chi em phu nu hay uu tien chon lua mot so phong kham chuyen khoa co khong gian kiem tra chua can benh rong rai, khu vuc vat khang trang, trang mac phai phuong tien, may moc dung cu, phuong phap tan tien, giu gin vo trung vo khuan, lam giam nhiem trung.

tin cay dich vu
co so vat chat hien dai, chuyen mon cao chua phai tung la du. Doi voi dac thu kham dieu tri can benh la can thiet phai su ban khoan cham soc, phuc vu, ho tro, giao tiep nhe nhang, boi vi the, chat luong dich vu y te cung la mot tac nhan nen co khi chon lua chua viem lo tuyen co tu cung o dau. Chi em can phai lua chon dia chi dieu tri viem lo tuyen co tu cung co su phuc vu, cham soc chu dao, tan tinh, quy trinh kiem tra giu gin dac tinh thich hop, bai tiet kiem thoi gian cho nguoi benh...

muc phi dien hinh va hop ly
Day cung la mot tieu chi quan trong ma chi em nen khuyen cao khi chon dia chi kiem tra chua tri can benh viem lo tuyen co tu cung. Vi khong it co so y te thoi diem nay khong cong khai, minh bach chi phi kham dieu tri hoac chi phi xet nghiem dieu tri khong cao nhung khong di kem voi uy tin. Hieu qua, chi em can phai chon den nhung phong kham tien hanh cong khai ve gia thanh.

tra loi truc tuyen

co so y te Le Loi – Dia chi tri viem lo tuyen co tu cung tot nhat o Do Luong Nghe An
mot trong so cac dia chi dieu tri viem lo tuyen co tu cung tai Nghe An dap ung duoc day du cac tieu chi tren ma benh nhan co nguy co tin nhiem, tin nhiem chon do chinh la phong kham da khoa Le Loi.

hoat dong cong khai
phong kham da khoa Le Loi la don vi y te duoc So Y te Nghe An cap phep van dong dat tieu chuan trong linh vuc kham dieu tri can benh phu khoa, cham soc suc khoe sinh san, trong do co chua tri benh viem lo tuyen co tu cung,... Can thiet phai chi em co kha nang yen tam chon.

xet nghiem chua tri voi bac si gioi
hau het qua trinh kiem tra va chua viem lo tuyen co tu cung tai phong kham da khoa Le Loi deu do he thong bac si phu khoa gioi chuyen mon va giau kinh nghiem truc tiep lam, giup phat hien chinh xac tinh trang can benh, dua ra quy trinh tri hop ly, dem lai hieu qua cao va lam giam quay tro lai.

benh vien Le Loi – Dia chi tri viem lo tuyen co tu cung tot nhat o Do Luong Nghe An

trang thiet bi hien dai
den doi voi co so y te da khoa Le Loi, cac chi em phu nu se duoc kham benh, kham bang cac trang thiet bi may moc y te tien tien duoc nhap khau hoan toan moi tu nuoc ngoai, dac biet la nhung nuoc co nen y te tien trien bac nhat thay gioi, dat hieu qua kiem tra va chan doan chung benh ngay lap tuc voi do chinh xac cao.

Cac bien phap y te tai trung tam y te da khoa Le Loi cung duoc cac bac si tan dung toi da trong viec tri benh viem lo tuyen co tu cung nham mang toi huu hieu tri cao cho benh nhan.

cach chua tri tien tien, tot nhat
voi can benh viem lo tuyen co tu cung, thoi diem nay phong kham da khoa Le Loi tung va dang lay chua tri bang giai phap dao LEEP duoc nhap khau tu My doi voi tuong doi nhieu uu diem vuot troi nhu: khong gay dau don, an toan khong ra mau, thoi gian tien hanh ngan (chi trong vong tu 10-15 phut), mau chong khoi phuc (trong vong 5-7 ngay), khong tac dong toi cac khu vuc xung quanh, khong de lai seo, giu gin be mat co tu cung nhan min, giam thieu hiem hoa xuat hien tro lai hieu qua....

gia thanh tham kham chua tri hop ly
gia thanh tri viem lo tuyen co tu cung cung nhu chi phi kham dieu tri cac chung benh ly phu khoa khong giong tai trung tam y te da khoa Le Loi duoc niem yet theo nguyen tac cua So Y te, dam bao dac tinh thich hop va duoc cong khai, minh bach den nguoi benh can phai chi em co nguy co yen tam ve phi khi chon tham kham chua chung benh viem lo tuyen co tu cung tai day.

thoa man ve uy tin dich vu
den doi voi trung tam y te da khoa Le Loi - Dia chi chua tri can benh viem lo tuyen co tu cung tin cay benh nhan co nguy co yen tam, thoa man ve tin cay dich vu y te doi voi thai do phuc vu chu dao, tan tinh cua doi ngu nhan vien y te; tat ca thu tuc kham benh hanh hang dau duoc trung tam y te da khoa Le Loi de thuc hien hoa, nhanh gon, giup cho tiet kiem thoi gian cho nguoi mac benh toi da.

moi thong tin ca nhan cung nhu muc do chung benh ly, ket qua chua cua benh nhan deu duoc co so y te da khoa Le Loi cam ket bao mat an toan, khong tiet lo ra ben ngoai nham khong nen gay nen tac dong den nguoi mac benh, giup cho nguoi mac benh co tam ly thoai mai, an tam chua benh.

Dong thoi, thoi gian kiem tra linh hoat, lam viec khong ngay nghi, co kiem tra chua ngoai gio hanh chinh cung la uu diem giup co so y te da khoa Le Loi duoc tuong doi nhieu chi em lua chon.

Viem lo tuyen co tu cung tai tao kha la nguy hiem

Viem lo tuyen co tu cung tai tao la mot trong so nhung tinh trang can benh phu khoa khien cho kha nhieu chi em ngan ngam va buon rau. Chung benh co nguy hiem khong, trieu chung co cam giac ra sao, khuyen cao gi khi chua tri,… la mot vai cau hoi dac trung cua nguoi mac benh. De tu van chinh xac nhat nhung van de nay, cac ban dung voi bo qua bai viet duoi day.

Niem mac co tu cung (CTC) duoc cau truc boi 2 nguoi chu yeu la cac te bao tuyen (co nhiem vu san xuat dich tiet am dao va khi mac phai viem nhiem, te bao tuyen co nguy co lo ra mat ngoai CTC) va lop bieu mo lat tang.

Theo cac bac si san phu khoa neu ban bi viem lo tuyen co tu cung va duoc dieu tri khoi thi cac te bao bieu mo mieng tang moi se dan tai tao lai. Khong chi vay, cac te bao tuyen khoe manh se duoc hinh thanh va thay cho cac te bao cu bi viem nhiem.

nhung ma, trong qua trinh tai tao, neu co tu cung gap phai anh huong boi bat cu mot nguyen do nao do vi nhu lai co su tan cong cua nam, vi khuan thuong trung roi,… thi nguy co viem nhiem se tai di tai lai va duoc goi la viem lo tuyen co tu cung tai tao.

Viem lo tuyen co tu cung tai tao kha la nguy hiem
Viem lo tuyen co tu cung tai tao cuc ky nguy hiem
trieu chung viem lo tuyen co tu cung tai tao nhu the nao?
cac bac si y te cho rang viem lo tuyen co tu cung tai tao thay do tu cung mac phai kich thich trong qua trinh tai tao. Binh thuong sau khi chua tri khoi viem lo tuyen CTC, bac si se khuyen cao nguoi benh nen de y lam sach vung kin sach se. Thay the nhung ma, mot chut luoi bieng hoac ve sinh khong dung cach, co thoi quen thut rua bo phan sinh duc nu co the “mo duong” lai cho cac mam mong gay nen benh xam nhap.

Them vao do, it nhat 1 thang sau khi can benh viem lo tuyen CTC duoc chua tri khoi, chi em can chu y kieng cu, dac biet la trong chuyen quan he tinh duc de giup CTC nhanh chong hoi phuc sau ton thuong. Song, khong it truong hop phot lo Viec do va van duy tri chuyen chan goi vo ong xa, "lam chuyen ay" tho bao khien cho vung kin mac phai ton thuong va tao moi truong cho mam mong ben ngoai di chuyen tu am dao vao CTC va gay nen viem nhiem.

Can cu vao da cap do, bieu hien can benh se tuong doi khac nhau, cu the la:

Viem lo tuyen tai tao do 1: Khi vung bi thuong ton chiem ? dien tich be mat CTC, chi em se xuat hien co the xuat hien nhung trieu chung nhu dich am dao ra tuong doi nhieu, khi hu von cuc, co mui hoi kho chiu, ngua ngay vung kin, kinh nguyet bi roi loan.
Viem lo tuyen tai tao do 2: den giai doan thu 2, cac trieu chung o khoang thoi gian do 1 se dac trung hon trong xuat hien. Ngoai ra, cac ban se co hien tuong dau don khi "lam tran" tinh duc, xuat huyet bo phan sinh duc nu bat thuong.
Viem lo tuyen tai tao do 3: tinh trang dau tuc vung chau, dau don rat khi di dai, co mau khi quan he, co the met moi,… la nhung dau hieu dien hinh se thay khi vung lo tuyen chiem den 2/3 dien tich co tu cung.
co kha nang thay bieu hien viem lo tuyen co tu cung tai tao gan nhu giong hoan toan doi voi bieu hien viem lo tuyen co tu cung binh thuong. Boi vay, ngay sau khi ket thuc qua trinh chua truoc het chi em can thiet phai dac biet luu y den vung kin cung nhu muc do suc khoe cua chinh minh. Neu nhu cac bieu hien ke tren o at “lo dien”, cac ban nen di tham kham cang som cang tot.

dich tiet am dao ra khong it la mot trong nhung dau hieu canh bao chung benh
khi hu ra nhieu la mot trong cac trieu chung canh bao benh
Viem lo tuyen co tu cung tai tao co nguy hiem khong? Co tac hai gi?
Neu tinh trang nay khong duoc dieu tri kip thoi dung cach, cac con duong gay nen can benh nhu nam, vi khuan co kha nang tham nhap sang cac khu vuc can ke va gay ra viem nhiem buong trung, viem noi mac co tu cung hoac viem tac voi trung. Day deu la nhung tac hai nguy hiem co the anh huong den kha nang thu thai, ve lau dai se dan toi hiem muon, vo sinh.

Nhe hon mot chut, hang dau vi chung benh gay ra su khong de chiu o vung kin do huyet trang ra rat nhieu, ngua bo phan sinh duc nu, dich tiet am dao co mui khien cho khong it chi em mac cam, mat tu tin khi giao tiep. Dac biet, can benh se tac dong den tin cay “cuoc yeu”, suy giam hung phan tu do co the khien tinh cam ba xa chong di xuong.

voi truong hop viem lo tuyen co tu cung tai tao khi mang thai, cac me bau can dac biet khuyen cao. Theo cac chuyen gia san phu khoa, tinh trang nay co the de lai anh huong rat lon cho qua trinh sinh ra va phat trien cua dua be. Benh neu khong duoc khac phuc dung cach se day thanh phan me phai doi mat voi hien tuong say thai, sinh non, viem mang oi, thai gap phai di tat sau sinh,…

chac chan voi thong tin tren, chi em phan nao muong tuong duoc muc do nguy hiem cua benh viem lo tuyen CTC tai tao. Nhung ma moi doi tuong dung voi hot hoang, lo lang boi chung benh co nguy co duoc tri khoi hoan toan neu nhu tim dung phuong phap va tim dung bac si.

chung benh co nguy co dan den tuong doi nhieu bien chung nang ne
can benh co kha nang dan den qua nhieu he luy nghiem trong
khuyen khi chon lieu phap chua tri chung benh
chung benh viem lo tuyen co tu cung thuong hay bat nhac chung benh phu khoa nao khac nhu viem am dao, nam am dao, viem co tu cung,… deu de quay tro lai. Khi ay, khi lua chon cach kham tat ca thanh phan can thiet phai nho nhung dieu quan trong duoi day:

kiem tra dieu tri chung benh o mot vai dia chi chat luong, chat luong nhu co so y te phu san Ha Noi, phong kham phu san Trung Uong, co so y te Tu Du (Tp.hcm) hoac nhung nha thuoc khang sinh Dong y co tieng nhu Do Minh Duong, Trung tam san phu khoa Dong y Viet Nam.
Cac ban co kha nang tri viem lo tuyen CTC tai tao bang thuoc Tay tuy vay khuyen nen lam dung theo chi dan cua bac si. Tuy vay, khang sinh Tay hay duoc khuyen khong su dung nhieu va hiem hoa tai phat van rat cao do do chi em can can nhac va khao sat de chon lua dung loai thuoc khang sinh ban than can phai.
co nguy co mot so giai phap ngoai khoa nhu ap lanh, dot dien dung dao leep se dua den tot nhat mau chong nhung ma viec can thiep tu cung bang dung cu y te khong it lan se de lai ton hai lon. Dac biet doi voi mot vai truong hop dang co nhu cau sinh con, tai phat viec dieu tri benh bang bien phap su dong dien cao tan hoac hoi lanh o nhiet do – 50 do C hay khong duoc khuyen.
thuoc Dong y se la su lua chon hieu qua cho chi em, noi ca mot so phu nu dang co bau neu tat ca truong hop tim duoc phuong thuoc an toan, tin cay den tu mot so phong chan tri y hoc co truyen chat luong.
Trong qua trinh chua chung benh, tat ca doi tuong nen nho kieng khem can than theo dung chi dan cua bac si
noi ca khi can benh da khoi, cac ban cung khong duoc xem nhe. It nhat 1 thang sau khi can benh khong con nua, moi truong hop can phai lam giam giao hop tinh duc hoac neu co "lam chuyen ay" thi chu y nhe nhang, khong tho bao va nho lam sach vung kin sach se vung kin truoc, sau khi “an ai”. Viec luu y che do an uong cung la dieu chi em can thiet phai tang len de tang cao suc khoe, phong tranh benh tro lai.
Nhu vay, viem lo tuyen co tu cung tai tao co the duoc coi la mot trong cac moi de doa doi voi suc khoe cung nhu kha nang sinh san cua cac chi em. Hang dau vi the, hy vong thong qua bai viet tren, cac ban se trang bi duoc cho ban than nhung kien thuc co ban ve benh de co phuong phap phong tranh va chua hop ly.

Viem lo tuyen co tu cung

Viem lo tuyen co tu cung dien rong la tinh trang vung bi thuong ton da chiem tren ? dien tich be mat co tu cung. Benh khong chi anh huong toi doi song sinh hoat, tam sinh ly benh nhan ma con dan toi kha nhieu hau qua khong nho cho suc khoe. Vay khi mac can benh, chi em co co thai duoc khong? Nen an gi, kieng gi va khuyen ra sao khi dieu tri? Tat ca se duoc tu van ngay bai viet nay.

benh viem lo tuyen co tu cung (CTC) duoc chia thanh 3 giai doan dien hinh la viem lo tuyen co tu cung do 1, 2 va 3. Trong so do, viem lo tuyen co tu cung do 1, 2 co vung gap phai thuong ton tuong ung chiem ? va ? dien tich be mat CTC. Con viem lo tuyen co tu cung do 3, tren ? dien tich ve mat CTC tung gap phai ton hai. Trong truong hop nay, tuong doi nhieu bac si goi do la viem lo tuyen co tu cung dien rong. Vay khi mac benh, kha nang thu thai se nhu thay nao?

Viem lo tuyen co tu cung dien rong co mang bau duoc khong?
dich tiet am dao ra kha nhieu, dich am dao von cuc co mui hoi, ngua ngay vung kin nghiem trong, lien tiep roi loan kinh nguyet, thay mau bo phan sinh duc nu khong binh thuong,… la mot vai trieu chung dien hinh cua can benh. Cac chuyen gia san phu khoa khang dinh viem lo tuyen co tu cung dien rong neu khong duoc dieu tri dung giai phap se gay anh huong nang ne den viec thu thai.

Ly giai ve Viec nay, cac bac si cho thay khi dien tich be mat CTC mac phai ton thuong kha nhieu se khien te bao viem lan ra ben ngoai, co tu cung tiet dich nhieu hon binh thuong, tao can thiet phai dieu kien nhay, tro ngai tinh trung vao ben trong CTC de gap trung. Nhu vay, viem lo tuyen kho khan co bau, khien cho ti le thu thai tao ra cuc ky thap.

vi the, de chong lai tac dong khong nho nay, ngay khi cac dau hieu viem lo tuyen co tu cung thay, chi em can di kham benh, tim huong chua hop ly va luu y kieng khem can than.

Neu dieu tri can benh kip thoi va dung cach, chi em yen tam van co kha nang co thai thuong thi
Neu tri can benh som va dung cong nghe, chi em yen tam van co kha nang mang bau thong thuong
phu nu co bau bi chung benh can thiet phai sinh thuong sinh mo?
Neu benh nhan gap phai viem lo tuyen CTC dien rong o giai doan dau mang bau va da tung duoc chua tri khoi truoc thoi diem chuyen da thi tat ca truong hop co kha nang an tam sinh thuong.

Nguoc lai neu toi xung quanh ngay sinh, benh cua me van chua co dau hieu thuyen suy yeu, bac si se phai chi dinh san phu sinh mo de giu gin an toan cho ca me lan be. Vi neu sinh thuong, moi nguy hai be bi lay truyen lay benh la kha la cao, Mat khac tre se de mac cac chung benh ve duong ho hap, giac mac…

hieu qua trong giai doan co bau neu chang may bi can benh, cac me can tuan thu tuyet doi theo cac chi dan cua bac si. Viec sinh thuong sinh mo tat ca doi tuong han che tu quyet dinh. Bac si se Dua vao tinh trang benh de giai dap huong di hieu qua cho ca me va be.

nen kieng gi, an gi khi bi viem lo tuyen co tu cung dien rong?
che do dinh duong, sinh hoat quyet dinh quan trong toi hau het qua trinh chua tri chung benh, do do moi doi tuong can thiet phai dac biet khuyen cao. Theo do, cac chuyen gia san phu khoa luu y chi em can thiet phai tich cuc tieu thu mot vai thuc pham duoi day de nang cao suc khoe, tang cuong he mien dich:

Sua chua
hoa qua
Rau la xanh
Toi
Ben canh do, chi em hay co gang nhac nho chinh minh kieng:

An do cay nong, qua nhieu dau mo, khong it duong
tranh su dung ruou bia
nhac khong doi voi “don co” vung kin
lam giam mac quan chip qua chat, co dinh duong lieu tham hut khong tot
Kieng "yeu" tinh duc cho toi khi khoi benh
Ngoai viec de y che do sinh hoat, sinh hoat, moi thanh phan can ngay lap tuc tim duoc huong tri hieu qua, an toan.

khong nen an do cay nong khi bi chung benh
tranh an do cay nong khi bi benh
Khi chon lua cach tri, tat ca truong hop nen khuyen gi?
hien nay viec dieu tri viem lo tuyen co tu cung khong con kho nhu truoc, chi nen cac me khuyen nhung diem duoi day:

Khong tu tien mua thuoc Tay ve dat hoac dung ma chua co y kien cua bac si
Viec ap dung khang sinh Tay chi can phai lay trong tam khoang 10 ngay Roi dung lai trong vong 1 tuan Tiep do moi ap dung tiep, tuyet doi khong su dung thuong xuyen 15 ngay
Cac phuong phap ngoai khoa nhu dot dien, ap lanh,… co the mang den huu hieu mau chong nhu chua chac da la cong nghe chua tri chung benh tot nhat. Khong it truong hop co seo trong tu cung hoac bi nhiem trung, tai benh boc phat sau khi lay nhung cong nghe nay. Khong nhung vay phi tien hanh tuong doi cao nen chi em nen can noi that ky
Neu co y dinh chua tri benh bang Dong y, chi em can phai tim toi mot vai nha khang sinh chat luong, chat luong. Su dung dung bai thuoc, khong chi benh khoi han ma con nang cao cong dung gan, than, bo ty va gia tang suc de khang cho chi em.
Nhu vay, viem lo tuyen co tu cung dien rong la muc do rat lon nhat cua benh. Neu khong chua tri som, chi em se phai doi mat doi voi mot loat he luy nghiem trong. Chinh vi the, chung toi khuyen tat ca nguoi can thiet phai kip thoi di tham kham ngay khi bieu hien benh xuat hien.