תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Contact

Call us or email us if you have any questions regarding BRIN or its programs.

תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

Barb Goodman, Ph.D.

Director & Principal Investigator

Image

Phone: (605) 658-6337

Fax: (605) 677-6381

Email: barb.goodman@usd.edu